Dubica, Banova Jaruga, Puska, Novska, Bosanska Kostajnica, Slabinja, Svodna, Brezičani, Knešpolje, Bosanska Dubica, Draksenić, Božići, Mrakovica.

Topografska Karta Bosne i Hercegovine

Vojne Karte JNA

Karta Dubice

Mape Dubica

Tražim skenirane Topografske Karte SFRJ za Sloveniju i Makedoniju u razmjeru 1:25000 ili 1:50.000. Kontakt

Topografska Karta Bosanska Dubica 1 : 25.000

gusce

Gušće   372-1-1

Gušće, Greda-Sunjska.

repusnica

Repušnica   372-1-2

Repušnica, Bobovac.

sunja

Sunja   372-1-3

Sunja, Hrastovac, Stubalj.

lonja

Lonja   372-1-4

Lonja, Suvoj, Šaš.

kutina

Kutina   372-2-1

Kutina, Piljenice, Kraljeva-Velika.

Dubica

Dubica   372-2-2

Banova Jaruga.

Dubica

Dubica   372-2-3

Puska.

Dubica

Dubica   372-2-4

Novska.

Dubica

Dubica   372-3-1

Bosanska Kostajnica.

Dubica

Dubica   372-3-2

Slabinja.

Dubica

Dubica   372-3-3

Svodna.

Dubica

Dubica   372-3-4

Brezičani, Knešpolje.

Dubica

Dubica   372-4-1

Bosanska Dubica.

Dubica

Dubica   372-4-2

Draksenić.

Dubica

Dubica   372-4-3

Božići.

Dubica

Dubica   372-4-4

Mrakovica.