1:25000

Mrakovica, Sjevernovci, Kozara, Dera

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica