1:25000

Brezičani, Knešpolje, Veliko Palanciste

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica