1:25000

Božići, Bjelajci, Gornjoselci, Kozara, Bozici

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica