1:25000

Svodna, Cikote, Vitasovci, Strigova

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica