1:25000

Draksenić, Medjedja, Pucari

 topografska karta BiH 25000 JNA  Dubica