Topografska Karta Kosove

Vojne Karte JNA

Karta Djakovice

Mape Djakovica

Đakovica , Tropoja,Junik,Zogaj

Tražim skenirane Topografske Karte SFRJ za Sloveniju i Makedoniju u razmjeru 1:25000 ili 1:50.000. Kontakt

Topografska Karta Đakovica 1:25000

Topografske Karte  Kosovo 1:25000 Đakovica

Đakovica   679-1-2

Tropoja.

Topografske Karte  Kosovo 1:25000 Đakovica

Đakovica   679-2-1

Junik.

Topografske Karte  Kosovo 1:25000 Đakovica

Đakovica   679-2-2

Đakovica sever.

Topografske Karte  Kosovo 1:25000 Đakovica

Đakovica   679-2-3

Zogaj.

Topografske Karte  Kosovo 1:25000 Đakovica

Đakovica   679-2-4

Đakovica jug.