1:25000

Junik, Babaloc, Gamocel, Smonica

 topografske karte kosove 25000 JNA  Đakovica