1:25000

 topografska karta Kosovo 25000 JNA  Prizren