1:25000

 topografska karta makedonije 25000 JNA  kumanovo