1:25000

 topografska karta Makedonije 25000 JNA  Gostivar