1:25000

 topografska karta BiH 25000 JNA  Goražde