1:25000

Malkočevci, Hrbina, Podgradina,

 topografska karta BiH 25000 JNA  Glamoč