1:25000

Gornji Kazanci, Crni Lug, Jaruga, Dinara, Podgora

 topografska karta BiH 25000 JNA  Glamoč