1:25000

Gornja Pecka, Podovi

 topografska karta BiH 25000 JNA  medna