1:25000

Jasenovi Potoci, Ovcara

 topografska karta BiH 25000 JNA  donji vrbljani