1:25000

Donji Ribnik, Rastoka, Sredice, Gornji Ribnik

 topografska karta BiH 25000 JNA  zablece