1:25000

Javorov Kosa, Crni Vrh

 topografska karta BiH 25000 JNA  Gloginja