1:25000

Crkveno, Bobija

 topografska karta BiH 25000 JNA  uvala