1:25000

Krčić, Duliba, Polaca, Kijevo

 topografska karta BiH 25000 JNA  Drvar