1:25000

Donji Tiškovac, Plavno

 topografska karta BiH 25000 JNA  Drvar