1:25000

Resanovci, Grahovsko Poljine

 topografska karta BiH 25000 JNA  Drvar