1:25000

Uništa, Dinara,

 topografska karta BiH 25000 JNA  Drvar