1:25000

Buletic, Borja Planina

 topografska karta BiH 25000 JNA  pribinic