1:25000

Drijen, Palačkovci, Lužani, Kalenderovci Donji

 topografska karta BiH 25000 JNA  donji Strpci