1:25000

Luzani, Kremna, Drenova

 topografska karta BiH 25000 JNA  prnjavor jug