1:25000

Banja Vrucica, Kamenica, Kopice, Cobe

 topografska karta BiH 25000 JNA  tesanj