1:25000

Stanari, Rastusa

 topografska karta BiH 25000 JNA  ostruznja donja