1:25000

Doboj City, Potocani, Osojnica, Tesanjka, Zabljak, Alibegovci

 topografska karta BiH 25000 JNA  Doboj