1:25000

Puračić, Berkovica, Dobosnica, Miricina, Gnojnica, Puracic, Devetak

 topografska karta BiH 25000 JNA  Doboj