1:25000

Tivat, Baosici, Bijela

 topografska karta crne gore 25000 JNA  Cetinje