1:25000

Poganovo, Iskrovci, Petacinci, Barje

 topografska karta srbije 25000 JNA   Breznik