1:25000

Selenca, Ratkovo

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bačka Palanka