1:25000

Plavna, Opatovac, Backo Novo Selo

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bačka Palanka