1:25000

Bač, Deronje, Karavukovo

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bačka Palanka