1:25000

Kukujevci, Gibarac, Macinci

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bačka Palanka