1:25000

Lipovac, Apševci, Podgrađe

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bačka Palanka