1:25000

Vidrovac, Jabukovac, Mihajlovac, Dupljane, Jasenica

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bor