1:25000

Crnajka, Klokočevac

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bor