1:25000

Tabakovac, Brusnik, Klenovac, Mali Jasenovac, Veliki Jasenovac

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bor