1:25000

Rgotina, Koprivnica, Salaš

 topografska karta srbije 25000 JNA  Bor