1:25000

Banja Luka City, Prijecani, Glamocani, Trn, Dragocaj

 banja luka