1:25000

Bihac Zapad, Izacic, Kralje, Klokot, Turija

 topografska karta BiH 25000 JNA  Bihać zapad