1:25000

Frkašić, Bjelopolje

 topografska karta BiH 25000 JNA  Bihać