1:25000

Velika Brezovica, Stenje,

 topografska karta srbije 25000 JNA  Kruševac