Topografska Karta Kosovo

Vojne Karte Kosovo JNA

Karta Urusevac

Mapa Urošvca

Uroševac , Štimlje, Nerodimlje, Žegovac, Gnjilane, Požaranje, Mogila, Štrpce, Ljuboten, Dobrošte, Žeden, Kačanik, Ramno, Gjorče Petrov, Skopje.

Tražim skenirane Topografske Karte SFRJ za Sloveniju i Makedoniju u razmjeru 1:25000 ili 1:50.000. Kontakt

Topografska Karta Uroševac 1:25000

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-1-1

Štimlje.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-1-2

Uroševac sever.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-1-3

Nerodimlje.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-1-4

Uroševac jug.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-2-1

Žegovac.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-2-2

Gnjilane.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-2-3

Požaranje.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-2-4

Mogila.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-3-1

Štrpce.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-3-2

Ljuboten.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-3-3

Dobrošte.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-3-4

Žeden.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-4-1

Kačanik.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-4-2

Ramno.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-4-3

Gjorče Petrov.

Topografske Karte Kosovo 1:25000 Uroševac

Uroševac   681-4-4

Skopje sever.