Segedin, Szeged, Seged, Đala, Krstur, Szereg, Desk, Tisasiget, Martonoš, Kanjiža, N. Kneževac, Banatsko Aranđelovo, Filić, Podlokanj, Vrbica, Beba Veke.

Tražim skenirane Topografske Karte SFRJ za Sloveniju i Makedoniju u razmjeru 1:25000 ili 1:50.000. Kontakt

Topografska Karta Segedin 1:25000

topografska karta segedin jna

Segedin   279-3-1

Segedin, Đala, Krstur.

segedin seged jna

Segedin   279-3-2

Segedin, Szereg, Desk, Tisasiget.

Martonoš, Kanjiža, N. Kneževac

Segedin   279-3-3

Martonoš, Kanjiža, N. Kneževac.

topografska karta jna 25000

Segedin   279-3-4

Banatsko Aranđelovo, Filić.

segedin-podljokanj

Segedin   279-4-3

Podlokanj, Vrbica, Beba Veke.