Topografska Karta Slovenije

Vojne Karte JNA

Karta Podravska-Slatina

Mapa Podravska-Slatina

Podravska-Slatina,Virovitica, Bjelovar, Murska Subota, Celje, Novo Mesto, Kranj, Ljubljana, Jesenice,Zalagerseg, Ptuj, Varaždin, Koprivnica,Đurđevac

Tražim skenirane Topografske Karte SFRJ za Sloveniju i Makedoniju u razmjeru 1:25000 ili 1:50.000. Kontakt

Topografska Karta Podravska-Slatina 1:25000

daranj

Daranj   324-1-1

Daranj, Rušani, Dravatamaši.

Lakocsa

Lakocsa   324-1-2

Lakocsa, Totujfalu, Potonj.

vladimirovac

Suhopolje   324-1-3

Suhopolje, Gradina, Vladimirovac, Zvonimirivo.

vaska

Vaška   324-1-4

Vaška, Sopje, Felšesentmarton

selje

Šelje   324-2-3

Šelje, Sopje, Noskovci.

Moslavina Podravska

Moslavina-Podravska   324-2-4

Moslavina-Podravska, Vajslo.

hum

Hum   324-3-1

Hum, Donje-Kusonje, Lisičine.

podravska slatina

Podravska Slatina   324-3-2

Slatina, Bakić, Grabić.

papuk

Vočin   324-3-3

Vočin, Papuk.

daruvar

Čeralije,   324-3-4

Čeralije Slatinski-Drenovac, Rijenci.

Čadjavica

Miljevci   324-4-1

Miljevci, Borik, Nova-bukovica, Čadjavica.

crnac

Cranac   324-4-2

Crnac, Petrovo-polje, Zvonimirovac..

humljani

Mikleuš   324-4-3

Humljani, Mikleuš.

zdenci

Orahovica   324-4-4

Orahovica, Zdenci.