Topografska Karta Hrvatske

Pula, Vodnjan.

416-PULA