1:25000

Rovišće, Cirkvena, Progomelje, Farkaševac

Rovišće